تشخیص کره ی اصل از کره ی تقلبی

۱۴۰۱/۸/۲۵

تشخیص کره ی اصل از کره ی تقلبی کار بسیار آسانی است

اولین نکته این است که کره ی اصل در دمای اتاق نرم میشود و آب میشود

ولی کره ی تقلبی ۱۰ ساعت هم در دمای اتاق بماند همانطور سفت باقی خواهد ماند

آزمایش آب جوش کره

مقداری از کره را در یک لیوان آبجوش بریزید

اگر کره اصل باشد کره به سرعت شروع به آب شدن میکند و بعد از مدتی به طول کامل در آب حل میشود و حالتی شبیه به آبگوشت میگیرد یعنی کره به صورت پراکنده در آب حل میشود

ولی اگر کره اصل نباشد به صورت یک روغن بسته روی آب باقی میماند

..